Elektrikerförbundet varslar Hometec Security Gbg AB om arbetsnedläggelse och blockad

Med anledning av att Hometec Security Gbg AB vid förhandlingar vägrat teckna kollektivavtal med Elektrikerförbundet varslar förbundet om blockad och total arbetsnedläggelse vid Hometec Security Gbg AB all verksamhet inom avtalsområdet. 

Publicerad:

Elektrikerförbundet har sedan april 2020 fört diskussioner och lokal förhandling med Hometec Security Gbg AB för att försöka få de att skriva på en hängavtalsförbindelse på vårt Larm- och Säkerhetstekniksavtal, men detta har företaget vägrat. Arbetsgivarens handlande sker helt mot arbetstagarnas vilja.

Det kan konstateras att företaget genom sitt agerande att vägra teckna kollektivavtal, sett till så att förmåner som våra medlemmar ska haft rätt till i form av till exempel pension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, övertidsersättning och liknande anställningsvillkor inte kommit våra medlemmar till godo. Företaget har på detta sätt undvikit att konkurrera på lika villkor inom larm- och säkerhetsteknikbranschen.

Att allt arbete förklaras i blockad innebär att ingen tillåts att utföra blockerat arbete eller på något annat sätt befatta sig med företagets verksamhet, råvaror, produkter med mera vare sig det sker inom eller utanför företaget.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 2020-09-03, klockan 06:00.

Uppdaterad: