Elektrikerförbundet utökar stridsåtgärderna på Hometec Security i Göteborg

Elektrikerförbundet varslade om blockad och arbetsnedläggelse mot Hometec Security GBG AB den 24 augusti 2020. Den 3 september 2020 klockan 06:00 trädde dessa stridsåtgärder i kraft. Nu utökar Elektrikerförbundet stridsåtgärderna mot Hometec Securty genom att varsla om nyanställningsblokad samt lägga sympativarsel, detta för att få till ett kollektivavtal för förbundets medlemmar på arbetsplatsen. 

Publicerad:

Under förra veckan har ett stort antal stöduttalanden för Elektrikerförbundets blockad av Hometec Security i Göteborg och krav på kollektivavtal kommit in. Bland annat fackförbunden Kommunal, IF Metall och Fastighets tillsammans med SSU ställer sig bakom Elektrikerförbundets stridsåtgärder för att få till kollektivavtal för våra medlemmar.

Då Hometec Security fortfarande vägrar teckna kollektivavtal tvingas Elektrikerförbundet nu utöka sina stridsåtgärder. Idag varslar förbundet därför om nyanställningsblockad vid Hometec Security Gbg AB samt sympativarsel från medlemmar på Installationsavtalet. Sympatistridsåtgärden omfattar bland annat arbetsinställelse av allt arbete som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet vid Hisingsbron i Göteborg och bussdepån Ljungarum i Jönköping.

– Vi har för avsikt att vidta mer åtgärder för att våra medlemmar ska ha skyddet och inflytande genom kollektivavtal. Det är inte bara kunderna som ska vara trygga och säkra med sina larm, utan de anställda säkerhetsteknikerna ska också kunna vara trygga och säkra på sina jobb. Vi tittar nu på fler lämpliga åtgärder för att få Hometec Security att teckna kollektivavtal, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson.

Svenska Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående om följande sympatiåtgärd från och med onsdagen den 23 september 2020 klockan 06:00:

  1. Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete, som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet, med fast anslutning och/eller framdragning av elinstallation för anslutning av larmanläggning som tillhandahålls av Verisure.
  2. Arbetsinställelsen avser de elektriker som under stridsåtgärden är beordrade att utföra arbetsuppgifter enligt punkten 1.
  3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan.

Följande sympatiåtgärd träder i kraft från och med fredagen den 25 september 2020 klockan 06:00:

  1.  Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet vid;
    1. Bussdepån Ljungarum, Industrigatan 16, 553 02 Jönköping;
    2. Hisingsbron, Göteborg.
  2. Arbetsinställelse avser de elektriker som under den dag varslet träder i kraft är beordrade att arbeta på berörda arbetsplatser.
  3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för elektriker som inte omfattas av arbetsinställelsen.

Sympatiåtgärden gäller tillsvidare till dess Elektrikerförbundet har träffat kollektivavtal med Hometec Security Gbg AB eller Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

 

Ladda ned varsel om nyanställningsblockad

Ladda ned sympativarsel

Uppdaterad: