Elektrikerförbundet utökar stridsåtgärderna: Arbetet på Öresundsbron stoppas

Nu utökar Elektrikerna sina stridsåtgärder ytterligare för att larmföretaget Hometec Security GBG AB ska teckna ett kollektivavtal för arbetare och arbetsuppgifterna att installera larm. Sympatistridsåtgärden omfattar bland annat arbetsinställelse av allt arbete som utförs av anställda av till EnergiFöretagens Arbetsgivareförening ansluta företag bundna av Kraftverksavtalet vid Öresundsbron.

Publicerad:

Elektrikerförbundets medlemmar anställda vid Hometec Security har efter varslet som förbundet lag den 24 augusti 2020 på olika sätt trakasserats av bolaget. Hometec Sercuritys trakasserier har varit utöver det vanliga, bland annat har bolaget hotat förbundets medlemmar med att avsluta deras anställningar vid bolaget. Medlemmarna har uppfattat dessa hot som ett led i att bolaget försökt förmå dem att byta fackförbund.

Hometec Security har idag kollektivavtal för tjänstemän med Unionen, men saknar avtal för säkerhetstekniker. Elektrikerna är det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna, det vill säga bland annat installation, driftsättning och service av larmprodukter, som säkerhetsteknikerna på företaget utför. Enligt den svenska modellen har fackförbunden rätt att kräva kollektivavtal med det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna. Att det är Elektrikerna och inte Unionen som organiserar arbetsuppgifterna har tidigare avgjorts i en skiljedom.

Det är viktigt att företag tecknar kollektivavtal med det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna annars öppnar det upp för så kallad avtalshoppning där företag kan välja fritt vilket kollektivavtal som tecknas. Om detta beteende tillåts kan det i förlängningen leda till så kallade ”gula fackföreningar”. En gul fackförening styrs eller kontrolleras av arbetsgivaren i syfte att förhindra strejker eller motverka arbetarnas inflytande på löner och villkor.

Därför är det extra viktigt att Elektrikerförbundet nu tar fajten, inte bara för arbetarna på Hometec Security, utan också för den svenska modellen och rätten att ta till stridsåtgärder för att teckna kollektivavtal.

Mot bakgrund av ovanstående har Elektrikerförbundet nu varslat om följande sympatiåtgärd från och med onsdagen den 30 september 2020, klockan 06:00:

  1. Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete som utförs av anställda av till EnergiFöretagens Arbetsgivareförening ansluta företag bundna av Kraftverksavtalet vid arbetsplatsen Öresundsbron inom svenskt territorium och dess tillhörande anläggningar. Med tillhörande anläggningar menas exempelvis transformatorstationer, övriga elanläggningar, betalstationer med mera.

  2. Arbetsinställelsen avser de montörer som under den dag varslet träder i kraft är beordrade att arbeta på berörda arbetsplatser.

  3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för montör som inte omfattas av arbetsinställelsen.

Elektrikerförbundet har inte för avsikt att varslade stridsåtgärder ska drabba allmänheten. Uppstår sådan verkan, till exempel i form av problem för tågtrafiken, avser Elektrikerförbundet att efter ansökan bevilja dispens. Detta förutsätter dock att ansökan om dispens görs. Således är det upp till berörda medlemsföretag i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening att ansöka om dispens.

Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerförbundet har träffat kollektivavtal med Hometec Security GBG AB eller Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

Ladda ned sympativarsel

Frågor och svar om konflikten

Vad handlar konflikten mellan Elektrikerna och Hometec Security om?

Elektrikerna har sedan april 2020 försökt att teckna kollektivavtal för arbetarna på Hometec Security GBG AB, ett franchiseföretag till larmföretaget Verisure. Elektrikernas varsel om blockad och total arbetsnedläggelse trädde i kraft den 3 september 2020 mot företaget då Hometec Security vägrat teckna kollektivavtal, hotat förbundets medlemmar som arbetar på företaget samt brutit mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder.

Förbundets medlemmar anställda vid Hometec Security har efter varslet på olika sätt trakasserats av bolaget. Företagets trakasserier har varit utöver det vanliga, bland annat har bolaget hotat förbundets medlemmar med att avsluta deras anställningar vid bolaget. Medlemmarna har uppfattat dessa hot som ett led i att bolaget försökt förmå dem att byta fackförbund.

Den 14 september 2020 utökade Elektrikerna stridsåtgärderna mot Hometec Securty genom att varsla om nyanställningsblockad och lägga sympativarsel. Sympatistridsåtgärden omfattar bland annat arbetsinställelse av allt arbete som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet vid Hisingsbron i Göteborg och bussdepån Ljungarum i Jönköping, från och med den 25 september 2020.

 

Varför kan inte larmteknikerna gå under Unionens kollektivavtal?

Hometec Security har idag kollektivavtal för tjänstemän med Unionen, men saknar avtal för säkerhetstekniker. Elektrikerna är det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna, det vill säga bland annat installation, driftsättning och service av larmprodukter, som säkerhetsteknikerna på företaget utför. Enligt den svenska modellen har fackförbunden rätt att kräva kollektivavtal med det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna. Att det är Elektrikerna och inte Unionen som organiserar arbetsuppgifterna har tidigare avgjorts i en skiljedom.

Det är viktigt att företag tecknar kollektivavtal med det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna annars öppnar det upp för så kallad avtalshoppning där företag kan välja fritt vilket kollektivavtal som tecknas. Om detta beteende tillåts kan det i förlängningen leda till så kallade ”gula fackföreningar”. En gul fackförening styrs eller kontrolleras av arbetsgivaren i syfte att förhindra strejker eller motverka arbetarnas inflytande på löner och villkor.

 

Vad är svenska modellen?

I Sverige är det kollektivavtal som garanterar lönerna, inte lagstiftning. Vårt system bygger på kollektivavtalen, det vill säga att fack och arbetsgivare i branschen träffar kollektivavtal om vilka villkor som ska gälla.

Det är fackets uppgift att se till att alla företag omfattas av kollektivavtal. Facket har också laglig rätt att vidta stridsåtgärder mot de företag som vägrar. Kollektivavtalet reglerar villkoren i arbetet men ger också arbetarna, genom den fackliga organisationen, inflytande på arbetet och arbetsmiljön. Genom kollektivavtalen blir arbetarna starkare!

Uppdaterad: