Digitalt centralt representantskap (CR)

I dag äger Elektrikernas centrala representantskap (CR) rum – för första gång någonsin i digital form! Detta med anledning av den rådande Covid-19-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla fysiskt avstånd samt ett förbud mot folksamlingar på mer än 50 personer.

Publicerad:

Mötet hålls med en reducerad dagordning där endast de beslut som måste fattas utifrån verksamhetsåret kommer behandlas. Val, motioner och övriga frågor kommer skjutas till höstens CR som i sin tur kommer förlängas till ett tvådagarsmöte.

På dagens möte kommer verksamhetsberättelse, årsredovisning för 2019 och förbundets ekonomi framförallt behandlas.

Dagordningen till centrala representantskapet den 3 juni 2020:

 • Öppnande
 • Val av:
  a) Sekreterare för mötet
  b) Justerare för mötet
  c) Rösträknare
 • Sammanträdet utlyst i behörig ordning
 • Fastställande av dag- och arbetsordning
 • Fastställande av röstlängd
  Verksamhetsberättelse för 2019
 • Årsredovisning 2019
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat och balansräkning
 • Beslut avseende 2019 års resultat
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2019
 • Ekonomirapport
 • Avslutning

Under mötet har 54 ombud från hela landet samt de 13 ledamöterna i förbundsstyrelsen rösträtt.

Vad är det centrala representantskapet (CR)?

Varje vår och höst håller Elektrikerna centrala representantskap.

Där deltar ombud som röstats fram från olika delar av förbundet. De rapporterar om årets verksamhet och röstar om motioner som har kommit in.

Vart fjärde år är det förbundsmöte, förbundets högsta beslutande organ. Då röstas bland annat ny ledning och styrelse fram.

Uppdaterad: