Avtalsrörelsen skjuts upp till i höst

Idag meddelande LO och Svenskt Näringsliv att förhandlingarna om nya kollektivavtal skjuts upp till i höst på grund av pågående kris i följderna av coronaviruset. Detta innebär att kollektivavtalen förlängs.

Publicerad:

Den rådande situation som vi alla befinner oss i på grund av coronavirusets effekter är en extremt oviss period. Fackförbund och arbetsgivareorganisationer är eniga om att en förlängning av de avtal vi har är det bästa beslutet i den svåra situation som råder.

När förhandlingarna återupptas kommer de att fortsätta där vi nu pausar. Befintliga kollektivavtal och de lönenivåer och övriga villkor som finns i dem gäller under tiden. Exakt när förhandlingarna kan återupptas är svårt att få svar på just nu. Men för industrins del är det föreslaget att förhandlingarna ska återupptas i oktober, och att avtalen förlängas till den sista i samma månad.

– Att vi tvingas ta beslutet att pausa avtalsrörelsen och förlänga befintliga kollektivavtal är ett svårt val men det bästa vi kan göra just nu. Vi måste avvakta och se vilka konsekvenser coronakrisen för med sig på våra avtalsområden och för våra medlemmar. Just nu måste vi fokusera på att se till så att våra medlemmar har kvar sina jobb. Det är en för oviss tid för att teckna nya avtal just nu, det är vi helt eniga om inom LO, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson.
Uppdaterad: