Fotograf: Anna Ledin Wirén

Avtal klart: Elektriker kan vidareutbilda sig under korttidspermittering

Elektrikerförbundet och bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen har slutit avtal gällande utbildning under korttidspermittering. Arbetsgivare och arbetstagare som omfattas av Installationsavtalet ges nu möjlighet till kompetensutveckling under korttidsarbete, vilket parterna hoppas kan ge branschen ett kompetenslyft. 

Publicerad:

Precis som många andra branscher har elinstallationsbranschen påverkats av coronapandemin. Därför har Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen nu tecknat avtal för att möjliggöra kompetensutveckling för arbetstagare som blivit korttidspermitterade.  

– Överenskommelsen skapar möjligheter för våra medlemsföretag att använda krisen till att stärka sina organisationer med utbildning och ny kunskap. Det möjliggör ett kompetenslyft för branschen och det finns många olika utbildningsalternativ för våra företag att tillgå, bland annat genom vårt eget utbildningsbolag INSU – även på distans, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen 

Avtalet omfattar medlemmar hos respektive organisationer som är bundna till Installationsavtalet. Genom det centrala avtalet har lokala parter möjlighet att komma överens om att genomföra kompetensutveckling även under den tid som medarbetaren är korttidspermitterad med statligt stöd.

Parterna är överens om att kompetensutvecklingen/utbildningsinsatser i första hand ska ske inom områdena: 

  • Elsäkerhet/Egenkontrollprogram 
  • Branschen ur ett framtidsperspektiv 
  • Arbetsmiljö/uppförande/värderingar

– Vi är överens om att branschens kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt och att fortbildning av anställda krävs för att möta framtiden. Detta avtal ger våra medlemmar möjligheter att använda permitteringsperioden för att kunna stärka sin kompetens. Det är nu viktigt att företagen tillsammans med de anställda tar fram utbildningsplaner på kort och lång sikt för kompetensutveckling, säger Mikael Pettersson, förhandlingschef på Elektrikerförbundet.

Avtalet träder i kraft omedelbart. Avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid. 

Då utbildningsmöjligheterna är många har vi listat ett antal webbsidor där du kan hitta relevant information och kurser. Läs mer om olika utbildningsalternativ här.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta vår medlemsservice Kontakten om du har några frågor eller funderingar!

Uppdaterad: