Svenska Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin lämnar posten som förbundsordförande

Svenska Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin har idag på egen begäran med omedelbar verkan lämnat posten som förbundsordförande.

Publicerad:

Skälet är att förbundet inte haft den utveckling som han önskar. Förbundets vice ordförande Per-Håkan Waern träder in som tillförordnad ordförande. Processen för att välja en ny förbundsordförande vid ett extra möte inleds skyndsamt. Tidpunkt för detta val kommer att meddelas senare.

Uppdaterad: