Svar på frågor med anledning av Jonas Wallins avgång som ordförande

Aftonbladet har de senaste dagarna skrivit två artiklar som framförallt berör tidigare ordförande Jonas Wallins lägenhet, 50 års firande och förbundets utlandsresor. I samband med att vi nu skickat svar till Aftonbladet vill vi också av transparens till våra medlemmar reda ut hur det ligger till.

Publicerad:

Angående Jonas Wallins lägenhet

Att Jonas Wallin har haft tillgång till lägenheten på det sätt som beskrivs i Aftonbladets artikel har varit felaktigt av förbundet. Inga andra sådana lösningar finns idag och detta kommer inte att upprepas i framtiden.

Lägenheten är ett rum och kök, och är på 49 kvadrat. Månadshyran har legat mellan 4 300 och 5 100 kronor under den aktuella perioden. Lägenheten har nyttjats av förbundet från 2010 till och med 2018. Jonas Wallin har haft fri tillgång från ungefär andra halvåret 2010 till och med 2016. Från och med 2017 och fram till augusti 2018 har Jonas Wallin betalat viss hyra utifrån nyttjande enligt en modell där hyreskostnaden divideras med antalet nyttjade nätter. Kostnaden per natt ligger i storleksordningen 135 kronor per natt. Ingen förmånsbeskattning har skett. Jonas Wallin meddelade under 2018 att han inte längre önskade nyttja lägenheten och därmed upphörde Jonas Wallins användning av lägenheten.

Angående Jonas Wallins 50-årsuppvaktning

Vid tillfället för Jonas Wallins 50-årsuppvaktning hade förbundet ingen policy som förbjöd denna typ av representation. Under våren 2018 tog man beslut om att införa en nollpolicy mot representation med alkohol. Trots att vår policy vid tidpunkten inte förhindrade detta, så menar vi att förbundets pengar inte skulle ha gått till inköp av alkohol. Detta kommer således inte att upprepas.

Det köptes in mat, vin och öl till 120 gäster. Kostnaden för alkohol uppgick till 4 687 kronor. Kostnad för catering uppgick till 82 877 kronor. Gäster var framförallt från Elektrikerförbundet, arbetsgivarorganisationerna samt närstående organisationer.

Angående Jonas Wallins ersättning

Jonas Wallins avgång har inte fått någon fallskärm utan är fortfarande anställd som ombudsman tills vidare i förbundet.

Angående Elektrikerförbundets utlandsresor

Aftonbladet får också en sammanställning av alla Elektrikerförbundets utlandsresor i samband med att vi nu besvarar deras frågor. 

 

Uppdaterad: