Om Nationaldagen infaller en torsdag är fredagen ledig då?

Elektrikerna var först med att förhandla fram arbetsfri vardag! Då Nationaldagen infaller en torsdag, som i år, är fredagen ledig. Detta innebär att alla som jobbar på en arbetsplats med Installation- eller Kraftverksavtal är ledig med lön på fredagen den 7:e juni!

Publicerad:

Detta gäller även då Nationaldagen infaller på en tisdag, då är måndagen ledig.

Skrivelse om Nationaldagen kan se olika ut på våra mindre kollektivavtal. Exempelvis så står det i vissa av våra kollektivavtal att det år som Nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska anställda istället få en annan ledig dag utan löneavdrag i det fall inte annat avtalas lokalt.

Kolla vad som står i ditt avtal här: www.sef.se/kollektivavtal

Uppdaterad: