Nytt material: Montör med kontrolluppgift

Parterna har träffat en överenskommelse om ändringar i bilaga 8 i Installationsavtalet. Från den 1 januari 2019 ändrades "Kontrollansvar" till "Montör med kontrolluppgift". Nu är den nya foldern, som hanterar de frågeställningar som kan uppkomma, klar och finns att läsa nedan.

Publicerad:

Montör med kontrolluppgift är en roll som elinstallationsföretaget tilldelar en montör som fått som uppgift att genomföra den övergripande, slutliga kontrollen av en elinstallation där fler än en montör utfört elinstallationsarbetet. I detta tilldelar man någon uppgiften att kontrollera det som ska kontrolleras utifrån företagets egenkontrollprogram. Tilldelningen kan ske på flera sätt men det ska inte finnas någon tveksamhet att tilldelningen är utförd utifrån egenkontrollprogrammet.

Det finns däremot inga förändringar i dagsläget på "Elsäkerhetsledare", utan där gäller fortfarande den gamla FAQ-foldern.

Foldern finns också att hämta under "Broschyrer om arbetsmiljö".

Uppdaterad: