Ny 6F-rapport: Olika risker med en långsiktigt minskning av löneandelen i ekonomin

Idag presenterar vi inom ramen för 6Fs lönebildningsprojekt "Lönebildning för jämlikhet" en rapport där fördelningen mellan vinster och löner i ekonomin studeras. Rapporten "Olika risker med en långsiktig minskning av löneandelen i ekonomin" är skriven av Christer Persson, mångårig utredare och medarbetare i regeringskansliet till olika socialdemokratiska regeringar.

Vi inom 6F – Elektrikerna, Byggnads, Fastighets, Målarna och Seko – håller för närvarande på med att ta fram ett förslag till ny lönebildningsmodell.

En central slutsats genom projektet och från Christer Perssons rapport är att en vinstledd lönebildningsstrategi är en farlig väg att gå. En vinstledd strategi, med en minskad löneandel, innebär att arbetstagarna inte tar ut hela det löneutrymme som finns. Tanken med denna strategi är att stimulera såväl investeringar som exporten genom att öka lönsamheten och hålla ner kostnaderna för arbetskraften. Länder med en långsiktigt sänkt löneandel kännetecknas av att reallönerna under en längre period halkar efter näringslivets förbättrade produktivitet.


Ladda ned och läs rapporten

Uppdaterad: