Fotograf: Pixabay

Möjligheten till skattereduktion gäller till 31 mars 2019

Sedan den 1 juli 2018 får alla medlemmar i ett fackförbund en skattereduktion på 25 procent på sin medlemsavgift, men från och med 1 april i år tas avdragsrätten bort igen. Senast den 31 mars måste medlemsavgiften vara inbetald eller redovisad för att räknas med i underlaget för skattereduktion.

Publicerad:

För de medlemmar som betalar medlemsavgift via löneavdrag från sin arbetsgivare där gäller att avgiften ska vara redovisad av företaget senast den 31 mars för att räknas med i underlaget för skattereduktion. Då det finns en överenskommelse mellan Elektrikerna och arbetsgivarna om hur avdraget ska ske finns ingen möjlighet att betala in avgiften i förskott.

För medlemmar som betalar en fast avgift gäller att avgiften ska vara inbetald på förbundets konto senast den 31 mars för att räknas med i underlaget för skattereduktion.

Om du inte vill ha skattereduktion för januari till och med mars 2019 vilket innebär att dina uppgifter därmed inte skickas till Skatteverket, kan du gå in på länken nedan och avsäga dig det:

Mer om Skattereduktion

Uppdaterad: