Fotograf: Anna Ledin Wirén

Förebyggande arbetsmiljöarbete inför byte av ca 5,5 miljoner el-mätare

Energibranschen står inför ett omfattande arbete där ca 5,5 miljoner el-mätare ska bytas. När detta gjordes förra gånger skedde ett stort antal olyckor, därför har Elektrikerförbundet jobbat för att förebygga detta.

Publicerad:

Efter hårt arbete av förbundet så har arbetsgruppen, som vi har deltagit i, nu fastställt krav för hur mätarbytena ska gå till denna gång. Detta kommer innebära en betydligt säkrare arbetsmiljö och mindre risk för olyckor, både för de som utför mätarbytena och för tredje man.

Här kan du läsa mer om de krav som ställs vid byte av elmätare:

Läs mer

Uppdaterad: