Fotograf: Pixabay

Elektrikerförbundets medlemmar behövs för att klara klimatkrisen

Vi möts dagligen om larmrapporter den ena värre en den andra om hur illa ställt det är med vårt klimat. Vi kan konstatera att det är en absolut nödvändighet att vi samtliga agerar med krafttag för att förhindra den globala uppvärmningen och ha en möjlighet nå FN:s klimatmål.

Publicerad:

För att kunna nå dessa mål är det en absolut nödvändighet att vi påskyndar omställningen till en hållbar och klimatsmart energiförsörjning utan fossila bränslen. För att detta ska vara möjligt krävs inte bara stora investeringar och forskning utan framförallt kvalificerad och rätt utbildad arbetskraft. Våra medlemmar är och kommer vara en absolut nödvändighet i för att klara detta.

Vi kan konstatera att det idag fattas väldigt många som jobbar inom dessa sektorer. Elektrikerförbundet jobbar aktivt på flera sätt för att bidra till att vi ska klara den nödvändiga kompetensförsörjningen som behövs för att kunna klara denna absolut nödvändiga omställning.

Det är nu dags att lyssna på alla som driver klimatfrågorna, unga som gamla! Klimatutmaningarna löser sig inte själva, aktiva åtgärder och beslut behöver till.

Uppdaterad: