Svar från medlemsundersökning om medlemsavgiften

Svar från medlemsundersökning om avgiften

Centrala Representantskapet har beslutat om medlemsavgiften

En arbetsgrupp för att se över medlemsavgiftens storlek tillsattes 2017 efter att motioner kommit in. Nu har arbetsgruppen lämnat sitt förslag och Centrala Representantskapet har beslutat om medlemsavgiften.

Publicerad:

Under hösten har en omfattande medlemsundersökning om medlemsavgiften genomförts. Undersökningen genomfördes av Novus via 1000 telefonintervjuer. Individurvalet har dragits slumpmässigt ur Elektrikernas medlemsregister.

Undersökningen visar bland annat att en majoritet på 57% uppfattar dagens modell med procentavgift som bra eller mycket bra. 55 procent tycker att medlemskapet är prisvärt, 37 procent tycker det inte. 85 procent tycker att det ska finnas ett tak för hur hög medlemsavgiften kan bli. En annan siffra som är tydlig är att medlemmarna gillar modellen med att arbetsgivaren drar avgiften på lönen, hela 86 % gillar dagens system. Systemet har använts i mer än 40 år och det nu gällande inkasseringsavtalet har vi förhandlat fram med arbetsgivarmotparten 1977.

Det som Centrala Representantskapet nu har beslutat är:

  • att under 2020 pröva möjligheten att förhandla fram ett nytt inkasseringsavtal med våra motparter som ger förbundet möjlighet att utveckla och anpassa medlemsavgifter efter behov.
  • att om ovanstående inte är möjligt förslå Centrala Representantskapet i november 2020 att pröva frågan om att införa ett nytt medlemsavgiftssystem till fasta avgifter eller att behålla nuvarande system.
Uppdaterad: