Fotograf: Olle Strömberg

Arbetsplatsbesök med fokus på arbetsmiljö

Idag besökte ombudsman Petter Johansson tillsammans med förtroendevalda Olle Strömberg företagsledning och anställda medlemmar på ALE EL. Besöket inledes med en stunds tystnad och eftertänksamhet för att hedra en kamraten som så tragiskt förolyckades på ett närliggande bolag i branschen.

Publicerad:

Olle Strömberg berättade om gruppen "Ingen ska dö på jobbet" och dess arbete med att förbättra säkerheten i energibranschen. Petter Johansson fortsatte därefter med att prata om Elektrikerförbundets arbete kring arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljö har absolut högsta prioritet hos förbundet.

De anställda och företagsledningen beskrev hur företaget och anställda tillsammans jobbade för en bra arbetsmiljö. Företaget jobbade aktivt med en bra och tillåtande säkerhetskultur vilket vi tillsammans konstaterade vikten av. Som en del i det arbetet berättade företaget om hur de använder så kallade "saftey walks" aktivt för att stärka och utveckla säkerhetskulturen. Både företagsledningen och medlemmarna tyckte det hade lett till en bättre och mera tillåtande säkerhetskultur. Företaget berättade också att de alltid var två i beredskap och hade förbud mot röjningsarbete vid mörker. Detta är två bra, säkerhetshöjande åtgärder som förbundet uppmanar samtliga företag inom branschen att ta efter.

I övrigt rådde det också samsyn i frågor om kompetensförsörjning och behovet av övergripande förändringar för att komma till rätta med problemen i branschen. Tillsammans kunde vi konstatera att arbetsmiljön är det absolut viktigaste och att ingen ska behöva dö eller skadas på jobbet.

Uppdaterad: