6F-seminarium: Hur når vi jämställda löner i arbetarklassen?

I en ny rapport inom 6F-projektet "Lönebildning för jämlikhet" redovisar rapportförfattaren Markus Kallifatides tre alternativa sätt att nå en halvering respektive utplåning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i LO-förbunden.

Publicerad:

Medverkande i seminariet:

  • Markus Kallifatides, docent vid Handelshögskolan och rapportförfattare.
  • Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega.
  • Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall.
  • Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets och 6F-förbunden.
  • Samtalsledare: Daniel Suhonen, chef Katalys.

Datum: Onsdag 3 april.
Tid: 10.30-12.00.
Plats: Barnhusgatan 6, Kompassen.

Fri entré. Kaffe serveras från 10.00.

Anmälan till seminariet


År 2017 var den genomsnittliga månadslönen i arbetaryrken 25 528 kronor för kvinnor och 28 147 kronor för män.

Arbetarkvinnors månadslön är alltså i genomsnitt cirka 91 procent av arbetarmäns månadslön – en löneskillnad mellan könen på 9 procentenheter.

Löneskillnaden mellan könen inom arbetarklassen förklaras av att kvinnor dominerar inom exempelvis barn- och äldreomsorg där löneläget är lägre än i till exempel byggsektorn och energisektorn där löneläget är högre och männen dominerar.

Samtidigt har LO satt upp ett mål att senast 2028 halvera skillnaden i lön mellan könen. Hur ska det gå till? Måste dagens lönebildning anpassas för att nå jämställdhet?

Rapporten kommer att läggas upp här på Elektrikernas hemsida när den är släppt.

Uppdaterad: