Jonas Eriksson, Centralt Ungdomsansvarig

Jonas Eriksson, Centralt Ungdomsansvarig

Fotograf: Diana Oldenburg

Vi presenterar: Vår nya Centralt Ungdomsansvarig

Jonas Eriksson är sedan Förbundsmötet i maj 2018 vald till Centralt Ungdomsansvarig. Som Centralt Ungdomsansvarig för Elektrikerna arbetar man med alla ungdomsfrågor nationellt och internationellt.

Publicerad:

Vem är egentligen Jonas Eriksson och hur kom det sig att han började engagera sig fackligt för Elektrikerna? Vad är det med ungdomsfrågor som väcker intresse och hur kommer de 4 kommande åren att se ut? Nedan berättar Jonas lite om detta!

Vem är Jonas Eriksson?

Jag heter Jonas Eriksson och är född 1992, jag är förtroendevald hos Svenska Elektrikerförbundet och vald som Centralt Ungdomsansvarig.

Det var i maj 2018 på Elektrikerförbundets förbundsmöte jag blev demokratisk vald till denna position som löper på en mandatperiod av 4 år tills nästa förbundsmöte 2022 där det då är dags för nya val.

Vad gör man som Centralt Ungdomsansvarig?

Som Centralt Ungdomsansvarig för Elektrikerna arbetar jag med alla ungdomsfrågor nationellt och internationellt. Det kan vara skolinformationsmaterialet vi använder ute i skolorna, ungdomsfrågor på EU-nivå med till exempel EFBWW (European federation of building and woodworkers) till allmänfackliga frågor från medlemmar och elevmedlemmar.

Det innebär alltså att jag får åka iväg och träffa andra fackliga organisationer i Sverige och utomlands. Jag har bland annat varit i Norge och diskuterat med våra nordiska kamrater inom NBTF (Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen) hur man kan förbättra för oss ungdomar inom Norden.

Det innebär också att jag tillsammans med NBTF är med och påverkar i BWI:s (Buildings and Wood Workers International) ungdomskommitté där vi har möjlighet att påverka ungdomsfrågor i en internationell facklig organisation.

Jonas deltar i paneldebatt gällande BWI kampanjarbete i Ryssland, inför fotbolls VM 2018.

Jonas deltar i paneldebatt gällande BWI kampanjarbete i Ryssland, inför fotbolls VM 2018.

Som ungdomsansvarig har jag ett mandat i LO:s centrala ungdomskommitté där vi planerar all LO-ung verksamhet som sköts från centralt håll, till exempel skolmaterial, ungdomsansvarigas utbildning och LO-ungdomsforum. Jag arbetar även väldigt nära Elektrikernas förbundsledning och förbundsstyrelse.

Hur ser din yrkesbakgrund ut?

När jag inte jobbar som förtroendevald åt Elektrikerförbundet jobbar jag som elektriker på Emil Lundgren AB i Göteborg, där jag varit anställd sedan 2011.

Jag valde att utbilda mig till elektriker av den enkla anledning att jag fått höra att det var enkelt att få jobb när man var klar. 2008 började jag min utbildning på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka, 2011 var jag klar och det var dags att ta sig ut i arbetslivet. Jag fick min första anställning via Manpower AB och blev uthyrd till Nea Gruppen, numera Assemblin AB.

Varför engegerar du dig fackligt?

På Nea Gruppen fick jag uppleva för första gången hur dåliga arbetsförhållanden kan ser ut, men det var inget jag såg just då. Jag fick sparken med 2 veckors varsel, utan någon direkt anledning. Det inte fören senare samma år när jag börjat min anställning på Emil Lundgren som jag började förstå fackets roll i mitt arbetsliv och att jag personligen kan vara med och påverka detta. Och att det som hände på Manpower inte skulle varit okej om jag visste om det då.

Där började mitt intresse och min resa i Elektrikerförbundet, jag ville vara med och påverka till det bättre för oss arbetare och oss ungdomar, där ungdomsfrågor har varit en central del i mitt engagemang från dag ett.

Vad vill du åstadkomma de kommande 4 åren?

Under de nästkommande fyra åren vill jag fortsätta bygga på den struktur och organisation som min företrädare Joel Larsson byggde upp från grunden. Jag kommer att ha fokus på att gå tillbaka till roten bakom varför vi en gång i tiden startade upp en facklig organisation och varför den fortfarande är så extremt viktigt.

Grundläggande facklig utbildning för ungdomar i olika former kommer spela en stor roll för att vi ska kunna gå tillbaka till att vara en folkrörelse där medlemmarna är delaktiga i arbetet. Vi går ifrån att agera som ett försäkringsbolag som släcker bränder när det behövs till att vi är en stor familj som strävar åt samma håll.

Det är tillsammans vi är starka och klarar av att hålla kvar och få bättre villkor i arbetslivet. Vi ska inte bli nedslagna vid motgångar som vi stöter på, vi organiserar oss och kommer tillbaka starkare än någonsin!

Jonas Eriksson
Centralt Ungdomsansvarig för Elektrikerna

Uppdaterad: