Förhandlingschef Urban Pettersson besöker kraftverkskonferensen

Förhandlingschef Urban Pettersson besöker kraftverkskonferensen

Fotograf: Tomas Gustafsson

Tvådagars kraftverkskonferens

Den 24-25 september träffades kraftverkare på Rönneberga i Stockholm för att diskutera framtiden för Sveriges kraftverkare och branschrelaterade frågor.

Publicerad:

Petter Johansson, ombudsman på förbundet och ny ansvarig för Kraftverksavtalet, pratade om klubbutveckling. Viktiga frågor som togs upp var medlemsvärvning och att rekrytera fler elektriker till yrket. Mer tid för fackligt arbete och utbildning samt samarbete på företaget så Medbestämmelselagen fungerar bättre på lokal nivå.

På eftermiddagen kom Urban Pettersson, förhandlingschef på förbundet, och pratade om yrkesintroduktionsavtalet.

Ulf Carlsson, tidigare ansvarig för Kraftverksavtalet på förbundet, besökte också konferensen och pratade om övertidsbestämmelser och arbetstidslagen.

Under konferensen så skedde också det formella överlämnandet av huvudansvaret för Kraftverksavtalet från Ulf Carlsson till Petter Johansson på Elektrikerförbundet. Ulf Carlsson kommer under året att gå i pension.

Dag 2 kom Tina Nordling, ombudsman och arbetsmiljöansvarig på förbundet, och Tomas Torstensson från Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) och pratade arbetsmiljö och elsäkerhet.

Tina Nordling, från Elektrikerna, och Tomas Torstensson, från EFA, pratade arbetsmiljö och elsäkerhet

Tina Nordling, från Elektrikerna, och Tomas Torstensson, från EFA, pratade arbetsmiljö och elsäkerhet

Fotograf: Tomas Gustafsson

Ett problem som branschen har är att företag som har skyddskommittémöten inte alltid efter mötet sedan kommer ut med informationen till montören. Detta skiljer sig dock olika sig från företag till företag. Inte heller alla tillbud rapporteras till företagen, detta har däremot blivit bättre den senaste tiden då det numera finns en app i telefonen med ett system för att rapportera tillbud. I appen kan företag även gå in och titta vad det finns för risker på jobb som är under upphandling.

Företaget ska ha ett egenkontrollprogram där montören har rätt att se så hen vet vilka arbetsuppgifter som montören får utföra. Detta gäller även när företag tar in inhyrd personal. Inhyrda företag ska överlämna egenkontrollprogram på de montörer som ska lånas ut till företagen. Detta måste fungera så det inte händer några olyckor.

Uppdaterad: