Ulf Carlsson och Petter Johansson

Ulf Carlsson och Petter Johansson

Petter Johansson tar över huvudansvaret för Kraftverksavtalet

Petter Johansson tar över huvudansvaret för Kraftverksavtalet från Ulf Carlsson. Ulf Carlsson kommer under året att gå i pension och har nu formellt lämnat över huvudansvaret för förbundets näst största avtal, Kraftverksavtalet, till Petter Johansson på Förbundskontoret.

Publicerad:

Petter Johansson kommer under kommande året att besöka många kraftverkare runt om i Sverige och lära känna våra medlemmar och branschen närmare.

Jag kommer att ha tre huvudområden att i synnerhet fokusera på framöver när det kommer till Kraftverksavtalet: arbetsmiljö, klubbutveckling och organisering, säger Petter Johansson och fortsätter:

Kraftverkselektriker är ett farligt yrke som förbundet organiserar. Våra montörer utsätts för hård press och får jobba långa pass i ofta svåra förutsättningar. Rätten att komma hem från jobbet levande är vår viktigaste fråga. Arbetsmiljö är därför det område som jag framöver kommer att lägga absolut mest fokus på. För att åstadkomma en bra arbetsmiljö för våra kraftverkare krävs det också att vi jobbar mer med våra klubbar. Ger dem verktyg och stöd för att utvecklas. Det är ute lokalt i organisationen vi kan göra störst skillnad. Organisering är också en stor del i detta. Desto fler medlemmar och förtroendevalda vi har desto mer kan vi jobba för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för våra kraftverkselektriker, avslutar Petter Johansson.

Uppdaterad: