Per-Håkan Waern på Förbundsmötet 2018

Per-Håkan Waern på Förbundsmötet 2018

Fotograf: Anna Ledin Wirén

På söndag är demokratins högtidsdag!

Ditt engagemang och din delaktighet kan påverka och göra skillnad, såväl i valet som i facket. Använd din rösträtt senast söndag den 9:e september och påverka hur Sverige styrs nästkommande 4 år.

Publicerad:

I en demokratisk fackförening är medlemmarnas engagemang och delaktighet det bränsle som gör att facket lever och utvecklas, utan medlemmarna stannar rörelsen upp och vi riskerar att förvalta det som vi uppnått tidigare.

Elektrikernas 1:e vice ordförande höll på vårt förbundsmöte just ett tal om demokrati. Om du har tid avsätt några minuter och lyssna på vad demokrati handlar om, på riktigt.

– Genom samtal, dialog så kan vi bli del av att skapa en rörelse för att ge ett tydligt innehåll och få det från medlemmen och resultera i nya krav, nya kollektivavtal, nya politiska krav i framtiden. Det är först då, när det vi står för har nått ut till medlemmarna, vänt tillbaka och kommit tillbaka i tydliga krav utifrån vad medlemmarna behöver, det är då cirkeln är sluten. Det är då vi har en folkrörelse. Och för varje sådan rörelse som vi gör så startar vi en ny rörelse som går fortare, fortare och fortare.
– Per-Håkan Waern, 1:e vice ordförande för Elektrikerna

På samma vis fungerar demokrati i Sverige. Att få möjlighet att rösta är både en rättighet och en skyldighet. Det är ditt ansvar att rösta nu på söndag den 9:e september om vem som ska styra i riksdagen, landstinget och kommunen. Din röst behövs och gör skillnad!

Har du ännu inte bestämt dig vad du ska rösta på? Gå in på https://vemfnbryrsig.se, där har vi listat kandidater och partier som bryr sig om din vardag.

Om du tycker att det här är viktigt, prata med dina arbetskamrater och hjälp oss få fler som använder sin rösträtt och gör ett aktivt val hur de vill att Sverige ska styras.

Uppdaterad: