Nytt prestationslönesystem på Otis

Efter en lång tids förhandlingar har förbundet och Otis träffat en överenskommelse om ett prestationslönesystem för nyproduktion (NE), modernisering (MOD) och rulltrappor (ESC) samt för efterarbeten s.k Adjuster.

Publicerad:

Överenskommelsen gäller från den 17 september 2018. Systemet bygger på totalackordsprincipen. Medlemmarna på Otis kommer att få överenskommelsen hemskickad till sig.

Om man behöver hjälp eller undrar något om överenskommelsen så går det bra att ta kontakt med Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Förbundet har även inlett förhandling om ett prestationslönesystem för service och reparation/fixt på Otis.

Uppdaterad: