Ledighet i samband med årsskiftet

Du som jobbar under Installationsavtalet, kom ihåg att ansöka om ledighet före 1 december om du vill vara ledig i samband med jul-, nyårs- eller trettondagshelgen!

Publicerad:

I de fall du inte tidigare under året tagit ut dina 16 timmar betald ledighet ur tidbanken har du rätt att få upp till 16 timmars betald ledighet förlagd i samband med jul-, nyårs- eller trettondagshelgen under förutsättning att tid finns i tidbanken. Begäran om att få sådan ledighet måste göras senast den 1 december.

Du kan läsa mer om reglerna kring ledighet i samband med årsskifte i Installationsavtalet under 4 Kapitlet § 12 Tidbank. Du hittar alla våra kollektivavtal på vår hemsida under medlem > Elektrikernas kollektivavtal.

Uppdaterad: