Ett år sedan samhällsbyggnadsbranschen samlades för att kraftsamla efter #metoo

Idag är det på dagen ett år sedan bostadsminister Peter Eriksson samlade samhällsbyggnadsbranschen för en kraftsamling mot kränkande behandling i branschen. Mötet var ett resultat av #metoo och #sistaspikenikistan.

Publicerad:

Mycket har hänt sedan dess. En rad olika konkreta insatser har genomförts gemensamt från Elektrikerna och Installatörsföretagen. Ett exempel är satsningen Upplyst som riktar sig mot skolor och arbetsplatser. Den lanserades för att arbeta för en jämställd värdegrund för både kvinnor och män. Ett annat exempel är satsningen på företagslärlingar där särskilt fokus låg på att attrahera kvinnor och en gemensam turné kring arbetsmiljöfrågor.

– Det är en oerhört viktig fråga för den individ som utsätts. Men det är också viktigt för hela samhället. För tyvärr är förekomsten av kränkningar och övergrepp ett av skälen till att det är svårt att rekrytera fler kvinnor till samhällsbyggnadsbranschen. Det är synd eftersom man har en möjlighet att kombinera ett samhällsengagemang med ett teknikintresse i vår bransch, säger Jonas Wallin, ordförande för Elektrikerna.
Ola Månsson, VD Installatörsföretagen och Jonas Wallin, ordförande Elektrikerna

Ola Månsson, VD Installatörsföretagen och Jonas Wallin, ordförande Elektrikerna

Fotograf: Diana Oldenburg

– Fick jag önska för framtiden så kommer vår bransch att bli den som lockar till sig riktigt många ungdomar – både killar och tjejer. Men för att nå dit behöver attityden på arbetsplatserna förändras. Det är viktigt för Sverige. Utan fler skickliga elektriker blir det svårt att genomföra alla installationer av klimatsmarta lösningar och att bygga bort bostadsbristen, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Arbetet med att förändra beteende och attityder på våra utbildningar och arbetsplatser fortsätter. Ingen i samhällsbyggnadsbranschen ska behöva utsättas för kränkningar eller övergrepp.

Läs mer om Upplyst här

Uppdaterad: