Deltagarna på avtalskonferensen

Deltagarna på avtalskonferensen

Fotograf: Diana Oldenburg

Avtalskonferens för Installationsavtalet

Under två dagar har nästan 50 stycken engagerade Elektrikermedlemmar samlats för avtalskonferens för Installationsavtalet. Vi har därmed startat avtalsrörelsen!

Publicerad:

Nu är avtalsrörelsen i gång och vi har börjat planera för hur vårt framtida kollektivavtal ska se ut!

Under konferensen har deltagarna arbetat mycket i grupper och diskuterat hur våra framtida kollektivavtal ska se ut. Vad är viktigt att få in i avtalet? Det har också skett ett erfarenhetsutbyte där deltagarna, som kommer från hela Sverige, har fått berätta hur de gör hemma. Hur ser kunskapen om Installationsavtalet ut bland medlemmarna och hur ser rutinen runt motioner ut? Diskussioner om hur förbundet kan jobba aktivt för att få in fler motioner som har stort medlemsstöd gav många bra konkreta förslag.

På filmen nedan berättar Mats Andréasson, som sitter med i avtalsdelegationen för Installationsavtalet, mer om vad som skedde på avtalskonferensen:

Konferensen gästades också utav Fredrik Sjödin från Installatörsföretagen som berättade om nya Ellagstiftningen.

Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin avslutade konferensen med att tala om våra avtal och olika projekt som förbundet jobbar med.

Vår förhandlingschef Urban Pettersson berättar på filmen nedan om varför avtalsrörelsen startar ett och ett halvt år innan själva förhandlingarna drar igång:

Uppdaterad: