6F-rapport om lönebildning i Skandinavien

I dag presenterar vi en rapport inom ramen för 6F:s (Elektrikerna, Målarna, Byggnads, Seko och Fastighets) lönebildningsprojekt "Lönebildning för jämlikhet". Vår rapport "Lönebildningen i de skandinaviska länderna" jämför lönebildningsmodellerna i Danmark, Norge och Sverige.

Publicerad:

Rapportskrivarna Kristin Alsos och Kristine Nergaard har skrivit rapporten som publiceras i dag. De har också skrivit en debattartikel i tidningen Arbetet.

Ladda ned rapporten "Lönebildningen i de skandinaviska länderna" nedan:

Ladda ned och läs rapporten

 

Vår rapport "Lönebildningen i de skandinaviska länderna" jämför lönebildningsmodellerna i Danmark, Norge och Sverige. Dessa länder har alla en modell för lönebildning där den konkurrensutsatta industrin förhandlar först. Där fastställs det hur stora löneökningar som ekonomin tål utan att industrin får problem med att konkurrera internationellt.

Det ger återhållsamma löneökningar med små löneskillnader. Samtidigt är denna lönemodell dålig på att rätta till löneskillnader, till exempel mellan kvinnor och män eller mellan olika branscher.

Bör de skandinaviska länderna se sig om efter andra lönebildningsmodeller?

Uppdaterad: