Fotograf: Martin Lima de Faria

Se vår nya film - Stoppa utfrysningen!

Utfryst! Kanske något av det värsta som kan drabba en människa. Att inte få vara med i gemenskapen, att straffas för den man är. Vi har låtit konstnären och filmregissören Martin Lima de Faria ​åskådliggöra detta i denna film.

Publicerad:

Vi har gjort det därför att en av våra viktigaste uppgifter är att visa att vi aktivt arbetar mot diskriminering och för respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är grundläggande för oss att se till att alla medlemmar har lika rättigheter och skyldigheter på jobbet och att ingen ska spelas ut mot varandra av arbetsgivaren. Det är en facklig grundfråga att se till så att alla medlemmar har likvärdiga möjligheter och villkor oavsett sexuell läggning och könsidentitet.​ Ingen ska frysas ut. 

Se filmklippet utfryst! 

Tack till Pia och Jenny som ställde upp och blev miniatyrer. 

Uppdaterad: