Av de 361 personer som hittills svarat på undersökningen

Så ser elsäkerheten ut på våra medlemmars arbetsplatser

En del av vårt arbete med elsäkerhet är att vi gör en undersökning bland våra medlemmar om hur elsäkerheten ser ut på deras arbetsplatser och företag. Nu har det gått drygt en månad sedan vi startade och totalt är det 361 personer som svarat hittills.

Publicerad:

Frågorna är tänkta som ett sätt att kolla nuläget och ge en hint om vad våra Skyddsombud behöver prata med företaget om för att få ett bra elsäkerhetstänk.

Sammanfattningsvis kan vi efter svaren vi har fått in i nuläget se att 40% inte har någon elsäkerhetsledare på sin arbetsplats. En elsäkerhetsledare är den person som har i uppdrag att se till att alla vet rutinerna för att jobba elsäkert på arbetsplatsen.

Hela 37% säger att de inte känner till någonting eller känner mycket dåligt till företagets egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som varje företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning. Alla på företaget ska känna till egenkontrollprogrammet.

29% har det senaste året fått en stöt, strömgenomgång eller råkat ut för en ljusbåge. Av dessa 29% (104 personer) var det hela 72% som inte uppsökte sjukvård.

De senaste tre åren har 64% av de medlemmar som svarat på undersökningen gått en Hjärt- och lungräddningsutbildning (HLR). Av de 64% var det 55% som fick lära sig om hur man ska agera vid elskada.

Det som vi kan konstatera hittills är att det finns mycket som behöver bli bättre gällande elsäkerhetstänket på våra arbetsplatser. Men vi behöver mer underlag för att få veta hur det verkligen ligger till. Därför kommer vi att fortsätta vår undersökning i ett års tid. Ta dig gärna tid och besvara enkäten. Du kan rädda liv. Det är en kort enkät på 5 frågor som inte tar mer än 2 minuter och som besvaras helt anonymt. Om du är medlem och ännu inte har besvarat enkäten kan du göra det via Mina sidor.


Mina sidor

Uppdaterad: