Temat och logotypen för BWI kongressen "Amandla" betyder makt på språken zulu och xhosa. De upphöjda nävarna symboliserar de 5 regionerna i BWI.

Fotograf: BWI

Fokus på jämställdhet, mångfald och unga på BWI-kongressen

De svenska bygg- och träfacken Elektrikerna, Målareförbundet, Byggnads, GS-facket och Seko åker idag till Durban i Sydafrika för att delta på den 4:e Building and Wood Workers International (BWI) kongressen den 27 november till den 1 december.

Publicerad:

De svenska medlemsförbunden har till denna kongress valt att satsa på att förstärka sina delegationer med kvinnliga och unga deltagare. Syftet är att under kommande kongressperiod 2018-2021 lyfta det internationella fackliga arbetet än mer i förbundens verksamhet.

I en allt mer globaliserad värld behövs motkrafter för att bekämpa globaliseringens avarter. Därför satsar BWI på att i samband med kongressen arrangera globala möten med fokus på jämställdhet, mångfald, unga medlemmar och förtroendevalda. BWI kommer att arrangera ett forum för kvinnliga fackliga ledare samt ett globalt ungdomsforum. Deltagare från dessa forum kommer tillsammans med kongressledamöterna att bjudas in till ett forum med fokus på innovativt fackligt arbete och organisering som också är intimt sammankopplat med BWIs nya strategi för 2018-2021.

Arbetet med att ta fram en ny strategi för BWI har pågått under större delen av den gångna kongressperioden. Arbetet har fokuserat på att öka ägarskapet till strategin hos alla medlemsförbund inom BWI. De tidigare strategierna har lagt stort fokus på att stödja fackföreningar i utvecklingsländerna utan att riktigt koppla strategin till alla medlemsförbund.

De svenska bygg- och träfacken har varit ledande i att utveckla den nya strategin och Byggnads ordförande Johan Lindholm har under de senaste två åren varit ordföranden för den globala arbetsgruppen som nu lägger fram den nya och historiska strategin. Strategin nämns redan som historisk utifrån det arbete som lagts ner under den senaste kongressperioden. Arbetet har haft som mål att utveckla en strategi som har ett brett ägarskap kopplat till alla BWI medlemmar i alla regioner. Den föreslagna strategin går från att ha fokus på vad vi kan göra för andra till att sätta fokus på hur vi tillsammans kan stärka varandra i vårt fackliga arbete för att gemensamt möta utmaningarna och avarterna på en allt mer globaliserad arbetsmarknad.

Strategin lyfter behovet av att utmana våra branscher, multinationella företag men även våra fackliga strukturer. Därför kommer BWI bl.a. att anta en global Stoppa Machokulturen kampanj som utmanar bygg- skogs- och träbranschen globalt. Fair Games kampanjen kommer att fortsätta sätta tryck på idrottensmakthavare och framtidens värdländer. Mycket fokus läggs också på "the next generation" dvs hur kan facket utveckla sin ungdomsverksamhet och hur kan facket utveckla ett mer strategiskt organiseringsarbete över gränserna.


Läs mer om kongressen på BWI:s hemsida

Uppdaterad: