Fotograf: Elin Fagerlind

Vi har ett nytt kraftverksavtal

Igår slöt Svenska Elektrikerförbundet avtal med EFA (EnergiFöretagens Arbetsgivareförening). Avtalet löper till den 30 april 2017 och ger löneökningar med 2,4% från den 1 april 2016.

Publicerad:

Avtalet gäller för tiden 1 april 2016 – 30 april 2017. Vi har nått framgångar med att restid i viss utsträckning, nu utgör arbetstid. Arbetsgivarna måste också anpassa arbetstiden så att man inte arbetar mer än 48 timmar i genomsnitt, detta är en viktig stoppregel.

Vi är också nöjda med att det nu införs en skyldighet för arbetsgivaren att ta hänsyn till den privata situationen hos en arbetstagare vid beredskapstjänst. Vi har dessutom fått en ny ersättningsregler vid beredskap vid kort varsel.

Avtalet medför även förstärkt nuvarande regler om personlig integritet och bl.a. ett bättre regelverk för förhandlingar. Parterna ska dessutom gemensamt följa utvecklingen och ta fram informationsmaterial.

Vi inför också en ny ordningsregel för Ny i området där arbetstagaren ska få en god introduktion innan man går i tjänst. Vi är också nöjda med att det införs en ny regel vid entreprenörsbyte som innebär förhandlings- och informationsskyldighet vid byte av entreprenör.

En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts med en person från EFA respektive Elektrikerförbundets centrala kansli. Arbetsgruppen ska utvärdera de förskrifter om egenkontroll som Elsäkerhetsverket beslutar om sedan en ny Elsäkerhetslag trätt i kraft samt ev. EBR rekommendationer. Syftet ska vara att undersöka om parterna behöver ta fram riktlinjer om egenkontroll.

Uttalande Urban Pettersson:
- Vi har tecknat ett bra avtal. Vi har tagit viktiga steg vid entreprenörsbyten. Vi har också infört en introduktion för Ny i området som vi hoppas leder till ökad säkerhet och mindre olyckor. Jag vill också rikta ett varmt tack till alla medlemmar som medverkat till ett bra avtal.

 

Läs hela överenskommelsen:

Kraftverksavtalet 2016

Uppdaterad: