Varsel om sympatiåtgärder för Målarna

Svenska Elektrikerförbundet står helt bakom Svenska Målareförbundets krav i avtalsrörelsen samt dess försvar av sitt lönesystem. Svenska Elektrikerförbundet är berett att vidta de åtgärder som behövs för att få Måleriföretagen i Sverige att ändra uppfattning och därmed teckna ett godtagbart avtal med Svenska Målareförbundet.

Publicerad:

Svenska Målareförbundet har en längre tid försökt få till stånd ett nytt kollektivavtal med Måleriföretagen i Sverige. I dessa förhandlingar har Svenska Målareförbundet framställt full berättigade krav såsom framtagande av en utbildningsplan för lärlingar, en rimlig lösning på arbetstidsproblematiken efter den s.k. Tyco-domen, ett utökat skydd för gravida arbetstagare och utökad arbetstidsförkortning för att kunna förena arbete och familjeliv.

Ovanstående krav har helt avvisats av Måleriföretagen i Sverige som istället angripit branschens lönesystem.

Under aktuell konflikt har inte Måleriföretagen i Sverige respekterat de lagda konfliktåtgärderna. Istället har medlemsföretaget MTT Forsberg Måleri i Örebro AB nedlåtit sig till något så gammalmodigt som strejkbryteri. Måleriföretagen i Sverige har inte ingripit för att stoppa detta.

Svenska Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående initialt om följande sympatiåtgärd från och med den 2 maj 2016, kl. 07.00.

1. Stridsåtgärden omfattar total arbetsnedläggelse av allt arbete som utförs av anställda av till EIO anslutna företag vid de arbetsplatser som anges enligt bilaga till detta varsel. Arbetsnedläggelsen avser de montörer som under den dag varslet träder i kraft är beordrade att arbeta på berörda arbetsplatser.

Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige träffat kollektivavtal.

Läs dokumentet och vilka arbetsplatser vi tar ut:

Varsel om sympatiåtgärder

Konfliktobjekt

Uppdaterad:
Kategorier: