Ny information om arbetstidsbanken i Installationsavtalet

Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. 

Publicerad:

Den 1 januari 2013 infördes bestämmelser om en ny arbetstidsbank för anställda som omfattas av Installationsavtalet och i avtalsuppgörelsen våren 2016 gjordes vissa ändringar.

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet kommenterar här i den bifogade pdf:en gemensamt de nu gällande bestämmelserna om intjänande till och uttag från arbetstidsbanken. Vissa av förändringar trädde i kraft den 1 januari 2016 och andra började senare.

Systemet med arbetstidsbank innebär att det för varje anställd inrättas en individuell tidbank. Där samlas alla de möjligheter som finns att spara tid inom Installationsavtalets ram i ett regelverk t ex arbetstidsförkortning och kompledighet vid övertidsarbete.

Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank - kontakta din fackklubb/fackligt förtroendevald eller din arbetsledning.

Läs mer om förandringarna i den bifogade pdf:en.

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO.

Uppdaterad: