Larm- och Säkerhetsavtalet klart!

Igår blev Larm och Säkerhetsavtalet klart! Medlarna lämnade igår ett första bud och båda parterna sa ja. Det betyder även att strejkvarslet dras tillbaka. Avtalet löper från 2016-04-01 till 2017-04-30 och ger löneökningar på 2,38%.

Publicerad:

Utöver löneökningar med 2,38% räknas även övriga ersättningar upp med samma procent. Generellt höjs lönen med 1,19% och resterande 1,19% fördelas efter pott förhandling.

Vi har även förstärkt nuvarande regler om personlig integritet och infört samma regler som Installationsavtalet. 

Trettondedag jul ska nu räknas som storhelgsdag.

Möjlighet att ta ut flextid upp till en hel dag har tillförts avtalet.

Regler som innebär att viss restid ska ses som arbetstid (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG) och därför ska räknas in i den sammanlagda arbetstiden i 10 b § arbetstidslagen.
OBS (Ersättningsreglerna för restid eller reseövertid har inte förändrats).

Regler som innebär att arbetstagare som behöver vara ledig för att inte överskrida bestämmelserna om den sammanlagda arbetstiden i 10 b § arbetstidslagen, med en beräkningsperiod på 6 månader, inte får löneavdrag för den ledigheten. Bestämmelsen innebär rent konkret att om man jobbar mer än 48 timmar i snitt per vecka under en 6 månaders period så får man ledighet med lön. 

En arbetsgrupp ska utreda och finna en lösning på frågorna om måltidsersättning och måltidsutrymme för teknikerna.

Hemställan och Överenskommelsen bifogas.

Hemställan och Överenskommelsen på Larm- och Säkerhet 18 maj 2016

Uppdaterad: