Svensk Elstandard SS-EN-50110-1 har ändrats - Elarbetsansvarig ersätts med elsäkerhetsledare

Begreppet "elarbetsansvarig" kommer att fasas ut ur våra avtal efter nästa avtalsrörelse.

Publicerad:

Elarbetsansvarig ersätts med elsäkerhetsledare. Inget har förändrats i sak - bara namnet.

Begreppet "elarbetsansvarig" kommer att fasas ut ur våra avtal efter nästa avtalsrörelse.

Under tiden kan du använda såväl den gamla som den nya delegationsblanketten som ska fyllas i vid delegationsjobb.

Nedan hittar du blanketterna.

Elsäkerhetsledare

Kontrollansvar

Elsakerhetsledare.ifyllnadsblankett

Kontroll-Delegering-av-arbetsuppgifter.ifyllnadsblankett

Uppdaterad: