Fotograf: Linus Meyer

"Sätt fart på Sverige" i Almedalen

För att få igång hjulen och komma ikapp eftersattheten i infrastruktur och bostäder krävs att regeringen satsar ännu mer.

Publicerad:

På söndag, den 28 juni, startar Almedalsveckan i Visby. I och med det öppnas Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera i samhällsfrågor möjlighet att delta i diskussioner, möten och olika seminarier.

Elektrikerna och 6F finns med på plats i Almedalen. Och på måndag, den 29 juni, släpps ut en ny rapport som 6f har tagit fram. Rapporten handlar om det stora behovet av investeringar i bostäder och järnväg. Den 30 juni, har 6F ett seminarium i vilket man öppnar upp för dialog om den växande bostadsbristen och om kraven på ett välfungerande infrastruktur. Gör regeringen tillräckligt?

- Det är väldigt viktigt att vi börjar diskutera om det växande behovet av nya investeringar i byggsektorn, säger Jonas Wallin, ordförande för Elektrikerna.

- I den nya budgeten, som Riksdagen antog i dagarna, ges mer pengar till investeringar i infrastrukturen, men räcker det? Vi ser växande bostadsköer i nästan alla storstäderna. Ungdomarna kan inte flytta ifrån sina föräldrar på grund av bostadsbristen. Vi ser att järnvägen måste rustas upp för att människor ska kunna komma i tid till sina jobb. Och vi ser att arbetslösheten bara växer. I takt med arbetslösheten så ökar också främlingsfientligheten, fortsätter Jonas Wallin.

- Vi måste göra något, vi måste agera. Det är nu dags för ännu snabbare förändringar. Ekonomin måste snurra runt och den behöver stå starkare. För att få igång hjulen och komma ikapp eftersattheten i infrastruktur och bostäder krävs att regeringen satsar ännu mer. Det gäller också att skapa förutsättningar för förändringar och inte bara budgetera pengar. Genom att skapa möjligheter och investera i olika byggprojekt kan många människor komma i arbeten och på det sättet minskas arbetslösheten.

- Elektrikerna och 6F vill se att förändringstakten ökar, om samhället ska kunna bära upp den välfärd som vi har byggt i Sverige. Det är därför viktigt att vi öppnar upp till diskussion och debatt i Almedalen, avslutar Jonas Wallin.

Uppdaterad: