Fotograf: Stockholms Pride

Elektrikerna på Stockholm Pride!

En av våra viktigaste uppgifter är att visa att vi aktivt arbetar mot diskriminering och för respekt för de mänskliga rättigheterna.

Publicerad:

En av våra viktigaste uppgifter är att visa att vi aktivt arbetar mot diskriminering och för respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är grundläggande för oss att se till att alla medlemmar har lika rättigheter och skyldigheter på jobbet och att ingen ska spelas ut mot varandra av arbetsgivaren. Det är en facklig grundfråga att se till så att alla medlemmar har likvärdiga möjligheter och villkor oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

- Ingen ska känna sig mobbad, trakasserad eller diskriminerad på arbetsplatserna, oavsett orsak. Vi har ett självklart ansvar att bevaka att medlemmarnas arbetsmiljö är bra och rättvis. Det ska vara naturligt för alla medlemmar att vända sig till oss om det skulle uppstå problem på arbetsplatsen, säger Jonas Wallin, Elektrikernas ordförande.

- Vi deltar i Stockholm Pride för att stärka kunskaperna om hbtq-frågor och för att bredda bilden av det fackliga arbetsmiljöarbetet, fortsätter Jonas Wallin.

- Vi på Elektrikerna arbetar aktivt för att se till att arbetsgivare tar sitt ansvar på allvar och skapar ickediskriminerande arbetsplatser, avslutar Jonas Wallin.

Kom med i Prideparaden
Jonas Wallin deltar i paraden som avgår från Mariatorget klockan 13.00 på lördag den 1 augusti. Kom med du också!

Uppdaterad: