Fotograf: Svenskt Näringsliv

Elbehörighet behövs ses över - Elektrikerna lämmar viktiga synpunkter till Behörighetsutredningen

In en intervju och samtal med Elektrikerna och EIO samt Energiminister Ibrahim Baylan uttalar samtliga parterna sig om viktigheten av en ny lagstiftning när det gäller elbehörighet.

Publicerad:

Elbehörighet behövs ses över. Det är de flesta överens om. Därför tillsattes Elbehörighetsutredningen under hösten 2013. Man skulle se över regelverken som i vissa fall är över 100 år gamla. I januari 2015 kom man med sitt betänkande och den 22 maj löpte remisstiden ut. Två av dem som kom med sitt betänkande är Elektrikerna och EIO.
- I stora drag tycker vi att utredningsförslaget är bra. Vi har idag världen bästa elsäkerhet och vi vill fortsätta ha det så. El är ju farligt och det behövs en översyn av ett 100 år gammalt regelverk. säger Jimmy Åsberg, ansvarig för elsäkerhet på Elektrikerna.

- I vårt remissvar har vi lämnat synpunkter på våra hjärtefrågor som jag kan sammanfatta så här, fortsätter Jimmy Åsberg.

1. En av våra synpunkter berör förslaget om egenkontrollprogrammet. Vi tycker att ansvaret för elsäkerhet ska regleras i lagen för att skydda allmänheten och den som utför jobbet.

2. Den andra synpunkten gäller behörig installatör som ska vara anknuten till företagen. Vi vill ha en starkare skrivning i lagen. Vi vill att den personen ska ha bestämmanderätt över företaget.

3. Och den tredje synpunkten gäller elanläggningen. Vi tycker att hela elanläggningen ska omfattas av behörighet av elarbete, avslutar Jimmy Åsberg.

Energiminister Ibrahim Baylan, som deltog i intervjun, säger till Elektrikerna och EIO att delar av Behörighetsutredningens förslag till ny lagstiftning troligen kommer kunna träda ikraft den 1 januari 2017. Ministern vill helt enkelt – och snabbt – få till en modernisering av ellagstiftningen.

– En modernisering behövs och det är min ambition att se till att det blir av. Jag tror att alla begriper att det har hänt väldigt mycket på elområdet. Titta i våra hem hur många apparater som kommer in och allt vad det innebär, säger Ibrahim Baylan.

− Nuvarande bestämmelser är föråldrade och måste ersättas. Det förslag som nu ligger på bordet kommer att bidra till att vi även framöver kommer att kunna upprätthålla en hög nivå på elsäkerheten, säger han.

Utredarens tidsplan går alltså ut på att en ny lag kan träda i kraft 1 januari 2017.

– Min förhoppning är att den tidsplanen ska hålla för delar av förslaget, förutsatt att det inte uppstår några komplikationer längs vägen, säger Ibrahim Baylan.

Representanter för byggindustrin, konsumenter och villaägare är alla för förslaget, och även både facket och arbetsgivarna är alltså måna om att en förändring av lagstiftningen faktiskt blir av.

– Bara det faktum att vi har en hyfsad samsyn från branschen är en god förutsättning för att det ska så, säger Ibrahim Baylan.

Se gärna hela intervjun här

 

 

Uppdaterad: