Fotograf: Leif Göbel

Centralt representantskap 2-3 juni på LO-skolan Åkers Runö

CR är förbundets högsta beslutande organ när det träffas mellan förbundsmötena som inträffar vart fjärde år. CR är förbundets högsta beslutande organ när det träffas mellan förbundsmötena som inträffar vart fjärde år.

Publicerad:

Representantskapet träffas två gånger per år och består av 54 valda ombud från verksamhetskretsarna (hälften av ledamöterna väljs varannat år) och förbundsstyrelsen. CR:s vårmöte är årsmöte och här deltar också enligt stadgarna ett antal unga elektriker som har yttrande- och förslagsrätt.

På dagordningen står bl a: årsredovisning 2014, revisorernas berättelse, fastställande av resultat och balansräkning,
beslut avseende 2014 års resultat, beslut om ansvarsfrihet för 2014. Därutöver ekonomi och medlemsutveckling, tidpunkt för skifte av förhandlingschef,fyra motioner och utlåtanden, olika fyllnadsval till förbundsstyrelsen och rapporter från verksamheten.

Du kan följa vårt arbete här på webben.

Text & bild: Leif Göbel

Uppdaterad: