Fotograf: NCS nordic

Bättre arbetsmiljö genom skyddsronder på Mall of Scandinavia

Arbetsmiljökampanj på Mall of Scandinavia de närmsta veckorna.

Publicerad:

För att skapa en bra säkerhetskultur och för att öka samarbetet mellan skyddsombud och företag när det gäller arbetsmiljö genomför vi på Elektrikerförbundet (El-ettan) en arbetsmiljökampanj de närmsta veckorna på Mall of Scandinavia.

Bygget av Mall of Scandinavia har kommit in i skedet där butikerna börjar bli sina egna BasU-områden det vill säga ett område där arbetsmiljösamordningsansvariga är respektive byggare.

Vi siktar på att besöka cirka 130 - 150 arbetsplatser på 9 dagar. Syftet med det är att hjälpa företagen att bli ännu bättre än vad de redan är i sitt säkerhetstänk samt höja statusen på varje skyddsombud som företagen har.

Skyddsombuden är den viktigaste resursen för hela branschen vad det gäller arbetsmiljö. De är en stor kunskapsbank för varje företag. Skyddsombuden är sina medarbetare och företagsledningens ögon på arbetsplatserna för att hitta bra lösningar som förbättrar arbetsmiljön. De är hela branschens hjältar!

Kampanjen kommer att pågå under veckorna 39 - 44.

Tillsammans arbetar vi för en bättre arbetsmiljö!

Uppdaterad: