Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Lärling

Har du fått din första anställning efter elutbildningen?
Har företaget där du är anställd tecknat Installationsavtalet?
Då är du lärling!

De regler som finns om lärlingar och lärlingsanställningar hittar du i Installationsavtalet. Det är Elektrikerna och Elektriska Installatörs organisationen (EIO) som tagit gemensamma beslut gällande lärlingsanställningar. Tillsammans heter man då Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).

Ute på lokalnivå finns Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY). Det är hit din arbetsgivare skall vända sig, för att registrera dig som lärling. Företaget och du ska registrera din tid på underlag från ELY och så småningom få du ut ditt certifikat.

Uppdaterad:
Kategorier: