Fotograf: Anna Ledin Wirén

Förebyggande arbetsanpassning och rehabilitering

Då vet du hur viktigt det förbyggande arbetsmiljöarbetet är för ett hållbart arbetsliv. Du vet också att det inte alltid fungerar som det är tänkt. Olyckor och sjukdom drabbar många av våra medlemmar.

Därför behöver vi sätta fackligt fokus även på anpassning och rehabilitering. Vi agerar för att den drabbade ska komma tillbaks till jobbet.

Som ett stöd finns nu handboken Åter till arbetet digitalt på LOs hemsida. Där finner du ett omfattande material med FAQ, checklistor och viktiga AD-domar. Du hittar den här: www.lo.se/ata

Åter till arbetet är en webbsida om arbetsanpassning och rehabilitering ur ett fackligt perspektiv. Den är ett verktyg för dig och en viktig del av vårt gemensamma fackliga mål: att ingen medlem ska behöva lämna arbetslivet i förtid på grund av sjukdom eller skada.

Uppdaterad: