Region Väst

AKTIVITETSKALENDER 2018

Nedan finns ett antal kurser som Elektrikerna arrangerar:

 

Medlem i facket en grundläggande medlemsutbildning

Målgrupp: Alla medlemmar som vill veta mer om facket.

Datum:

September 10,12,24  Ort: Torsby,  Anmälan: senast 10 augusti

Okt 9,10,11 Ort: Arvika,  Anmälan: senast 10 september

Nov 14,15,16 Ort: Karlstad,  Anmälan: senast 14 oktober

 Medlemsutbildning 55+

Målgrupp Medlemmar över 55 år, utan förtroendeuppdrag

Datum:

September 26 Ort: Torsby  Anmälan: senast 26 augusti

Oktober 8,10  Ort: Torsby  Anmälan: senast 10 september

Oktober 23,24,25 Ort: Karlstad  Anmälan: senast 24 september

 Vald på jobbet Grundläggande förtroendemannautbildning

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda som saknar utbildning för sitt uppdrag.

Datum: 

Steg 1 Oktober 9,10,11 Ort: Karlstad  Anmälan: senast 10 september

Steg 2 Nov 13,14,15 Ort: Meddelas senare  Anmälan: senast 14 oktober

 Grundutbildning för medlemmar under 30 år

Målgrupp: Kursen vänder sig till medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

Datum:

Oktober 1-2 Ort: Karlstad  Anmälan: senast 3 september

Oktober 8-9 Ort: Örebro  Anmälan: senast 10 september

December 10-11 Ort: Karlstad  Anmälan: senast 12 november

 Uppföljning ATL-utbildning

Sep 13 Ort: Gustaf Fröding Hotell, Karlstad  Anmälan: senast 30 augusti

FFV-utbildning, installation

November 7 Ort: Gustaf Fröding Hotell, Karlstad  Anmälan: senast 10 oktober

Skyddsombudsdag, Konferens

Okt 3  Ort: Gustaf Fröding Hotell, Karlstad  Anmälan: senast 12 september

Utbildning för förtoendevalda inom Kraftverksavtalet, uppföljning

Okt 17 Ort: Gustaf Fröding Hotell, Karlstad  Anmälan: senast 3 oktober                     

Okt 18 Ort: Gustaf Fröding Hotell, Karlstad  Anmälan: senast 3 oktober

Utbildning för förtroendevalda inom Kraftverksavtalet

Okt 31 Ort: Falköpings/Skövdeområdet (inte klart än vart) 

Anmälan: senast 10 oktober

Medlemsträff Kraftverksavtalet

Nov 15  Ort: Hotell Frykenstrand, Sunne  Anmälan: senast 26 oktober

 

OBS! Glöm inte att få ledighetsansökan påskriven av din arbetsgivare!

Jag anmäler mig till följande utbildning, ort, datum, Personnummer eller medlemsnr, adress, postnr, ort, mobilnr, Epost

Särskilda önskemål/Kost

Maila anmälan till postbox.vast@sef.se

Vill du veta mer så kontakta andreas.hellgren@sef.se,

Tel. 010 434 05 50.

Varmt välkomna!

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anna Brandell