Region Väst

Valet 2021 är avslutat och här är resultatet

42 medlemmar i VK16 använde sin rösträtt i årets val vilket motsvarar ca 4,7%.

Publicerad:

Till ledamot i Verkställande utskottet så valdes Patrik Bergman om på 2 år.

Till ordinarie ledamot i Centrala representantskapet valdes Peter Svalling om på 2 år.

Till suppleanter i Centrala Representantskapet valdes Lars Olsson  (One Nordic Hydro) och Michael Strand (Falbygdens Energi) på 1 år.

Till valberedningen valdes Jan Strandhäll och Stefan Ericsson, båda två från Rydahls Elektriska på 2 år.

Verksamhetskretsen hade bjudit in till ett digitalt årsmöte på kvällen den 25.e februari där bl. a. verksamhetsberättelsen 2020 och verksamhetsplanen för 2021 gicks igenom.

Vi önskar lycka till med uppdragen till alla de som blev valda.

Uppdaterad: