Region Väst

Nu är det dags för val i VK16

I vår demokratiska förening är din röst viktig!

Det är på medlemmarnas förtroende, som vår organisation bygger vår gemensamma styrka.

Detta gör att vi fattar kloka beslut som leder till schyssta villkor för oss medlemmar, både nu och i framtiden.

Därför utvecklar vi fler möjligheter för medlemmar att välja sina ombud.

Publicerad:

Fredag 19/2 öppnar den digitala valsidan https://sef.easyvote.se där du loggar in med ditt personnummer och ditt mobilnummer/Bank-id eller via sms med engångskod.

Röstningen är öppen fram till den 25/2 18:00.

Den 25/2 17:00 kommer vi även att hålla ett digitalt årsmöte via Microsoft Teams. Ingen anmälan behövs och du kommer till mötet via den här länken Årsmöte VK16.

Dagordning till årsmötet den 25/2 2021

1.    Mötets öppnande

2.    Mötet utlyst i behörig ordning

3.    Fastställande av dag och arbetsordning

4.    Val av mötesordförande

5.    Val av mötessekreterare

6.    Val av justerare

7.    Redovisning av val

a.    Ledamot Verkställande utskott 2 år

b.     CR ombud/suppleanter 2 respektive 1 år

c.    Lokal valberedning 2 år

Då vi siktar på att bli mer digitala i vår kommunikation, vill vi även ha möjlighet att gå över från brev till e-post i framtiden. För att klara detta krävs att vi har din aktuella e-postadress. Dina kontaktuppgifter kollar du lättast genom att gå in på www.sef.se och logga in på mina sidor.”

Uppdaterad: