Region Väst

Nominering och val 2021

Din röst är viktig! I de lokala verksamhetskretsarna arbetar fackligt förtroendevalda som är valda av medlemmarna i kretsen. Nu är det dags att nominera till de olika förtroendeuppdragen i verksamhetskretsen. Alla medlemmar som tillhör verksamhetskretsen har möjlighet att nominera till de förtroendeuppdrag där mandatperioderna är på väg att gå ut.
Under februari 2021 kommer det sedan ske röstning på de personer som nominerats. Detta kommer ske elektronisk och mer info om hur du röstar och om de nominerade medlemmarna kommer när nomineringstiden är slut.

Publicerad:

De förtroendeuppdrag som du nu har möjlighet att nominera till är:

• Verksamhetsledamot (1 person)
Hjälper Verksamhetsledaren att leda och ansvara för det fackliga arbetet i verksamhetskretsen.

• Ledamöter till Centrala representantskapet, CR (1 ledamot + 2 ersättare)
På CR fattar man beslut och inriktning om facklig verksamhet, ekonomi, medlemsavgifter, motioner med mera. Detta sker genom att valda ledamöter från alla verksamhetskretsar träffas på möten 2 gånger per år och röstar.

• Valberedning (3 ordinarie + 3 ersättare)
Ger råd om vem eller vilka som är bäst lämpade att leda det
fackliga arbetet.

Nomineringarna ska vara inskickade till valberedningen senast den 31 januari 2021. Skicka in din nominering genom att logga in på https://sef.easyvote.se. Du kan logga in antingen med ditt BankID eller med personnummer och ditt mobilnummer. OBS! Kom ihåg att de som nomineras ska vara tillfrågade av de som nominerar.
Har du några frågor om nomineringen kontakta Andreas Hellgren i valberedningen på 072 534 01 95 eller andreas.hellgren@sef.se.

Uppdaterad: