Region Väst

2021

  • Nu är det dags för val i VK16

    I vår demokratiska förening är din röst viktig! Det är på medlemmarnas förtroende, som vår organisation bygger vår gemensamma styrka. Detta gör att vi fattar kloka beslut som leder till schyssta v...

  • Nominering och val 2021

    Din röst är viktig! I de lokala verksamhetskretsarna arbetar fackligt förtroendevalda som är valda av medlemmarna i kretsen. Nu är det dags att nominera till de olika förtroendeuppdragen i verksamhetskretsen. Alla medlem...