Region Väst

Valmöte i Vk16

25 februari är det dags för årets Valmöte i Vk16. Valen kommer även i år att ske elektroniskt via EasyVote. Valmötet kommer att hållas den 25 februari 16:30 på Posthornsgatan 8 i Karlstad. Men man kan börja rösta redan från och med 10/2.

Publicerad:

Det går till som så att man går in på https://sef.easyvote.se och loggar in med personnummer och mobilnummer. OBS! Det är viktigt att man har meddelat sitt mobilnummer till oss, det kan man själv kontrollera och ändra genom att man går in på www.sef.se, loggar in med mobilt BankId på "Mina Sidor" och kontrollerar att det stämmer.

Om man vill ha hjälp med det digitala systemet så går det bra att få det på valmötet.
Skulle det uppstå en situation där man behöver skilja två kandidater åt eller om det uppstår behov av fyllnadsval så sker detta på valmötet, då kan endast de som deltar fysiskt på mötet vara med och rösta.

Meddela gärna om du tänkt komma på valmötet till Andreas Hellgren, andreas.hellgren@sef.se, eller 072 534 01 95.

Nytt för i år är att det ska väljas valberedning, tidigare så var det verksamhetskretsen som utsåg ledamöter i valberedningen.
Det ska väljas 3 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter, alla har en mandattid på 1 år.

Val som ska genomföras:

Verksamhetsledare - Verksamhetsledaren är den som är samordningsansvarig för det verkställande utskottet.

Verksamhetsledaren planerar och organiserar verksamheten i verksamhetskretsen tillsammans med ledamöterna i det verkställande utskottet.
Mandattiden är 2 år.

VU ledamot - Verkställande utskottet, VU består av tre personer inklusive verksamhetsledare och är de som leder det dagliga fackliga arbetet i Verksamhetskretsen. För att komma i fas enligt stadgarna som säger att Verksamhetsledare och VU-ledamöter väljs särskilt så blir mandattiden i det här valet 1 år.

Representanter till Centrala Representantskapet i VK16, 4 st.
Ordinarie ledamot deltar på CR som äger rum 2 ggr/år, man deltar även på de förmöten som hålls innan varje CR.

Suppleant deltar på de förmöten som hålls innan CR, man ersätter ordinarie ombud på CR vid dennes förhinder att delta.

Ombud ska också kunna delta i verksamheten som VU organiserar.

Den kandidat som får flest röster blir ordinarie ledamot med en mandatperiod på 2 år (2020 blir det val av 2 ordinarie, 2 års mandatperiod för den med flest röster och 1 års mandattid för den med näst flest röster, detta för att uppnå kravet i stadgarna som säger att hälften av ledamöterna ska väljas varje år), och de nästkommande två kandidaterna blir suppleanter med en mandatperiod på 1 år. Ordningen som suppleanterna träder in är i fallande ordning.

  1. Valberedning
  2. Ordinarie 3 st på 1år
  3. Suppleanter 3 st på 1år

För att kunna bibehålla demokratin jobbar valberedningen med att
förbereda de val som ska göras och samla in nomineringar från medlemmarna.

Uppdaterad: