Region Väst

Extrainsatt CR

Den 15 oktober ska fyllnadsval av förbundsordförande
ske på ett extrainsatt CR (Centrala representantskapet).

Publicerad:

Här följer information hur du som medlem ska gå till
väga:

Den nominerade ska vara tillfrågad och ska ha accepterat nomineringen. Nomineringen sänds in till den lokala valberedningen som sammanställer nomineringarna och skickar in till CVU (Centrala Valutskottet).

Nomineringarna ska vara den lokala valberedningen tillhanda senast den 7
oktober.

Nomineringarna mailas till:

postbox.vast@sef.se

Uppdaterad: