Region Väst

FFV-dagen

Den 28:e mars träffades 19 deltagare från fem olika företag för att  diskutera avtalsfrågor och utbyta erfarenheter.

Publicerad:

Deltagarna arbetade även med ett grupparbete kring Medlemsdialogen, ett demokratiarbete som, bland annat, syftar till att ta reda på vad ni elektriker har för synpunkter och åsikter om ert fackförbund. Medlemsdialogen är ett projekt som drivs av förbundsstyrelsen.

Innan mötet avslutades hanns det också med ett besök från Galaxen bygg som informerade om sin verksamhet.

Uppdaterad: