Region Väst

FFV-dag 12/10

Nu är det dags för en ny FFV-dag för alla klubbordförande och kontaktombud.

Publicerad:

Vi kommer att prata om lönerevision, utbildningar för klubbstyrelse och presentera avtalsinformation

Uppdaterad: